4. UGERS INTENSIVT KURSUS I MINDFULNESS & MEDITATION

Næstkommende kursus over 21 dage – 4 aftener á 2,5 time starter onsdag d. 3. april 2019 kl. 17.30 – 20.00

Datoer: Onsdage d. 3/4, 10/4, 17/4 og 24/4.

4. ugers kursus i Mindfulness & Meditation
Nærvær, Indsigt og Eksistens

På i alt 10 timer fordelt over 4 uger vil du få en grundig introduktion til Mindfulness og grundlæggende MindfulnessMeditation. Du vil også få mulighed for at afprøve andre meditationer der øger nærværsevnen og indsigten i sindets natur. Kurset sigter endvidere mod, at give dig efterfølgende mulighed for at kunne opretholde og fordybe egen meditationspraksis og derigennem øge din mentale, følelsesmæssige og fysiske sundhed.

Gennem de anvendte praksisformer og grundindføringer får du mulighed for at opdage, at meditation, stilhedsoplevelser og udforskningen af ‘din indre virkelighed’ kan frisætte ressourcer der kan medvirke til øget selvindsigt, livsvitalitet, nærvær med andre mennesker, samt øget sindsbalance og indre ro. Du vil samtidig kunne anvende undervisningens indhold og praksisser til at forebygge og reducere stress, samt øge hjertets kvaliteter, empati, medfølelse og venlighed.

Underviser: Rikke Deepthi Rosenkilde Larsen vil være underviser på de 4 aftener af 2,5 time.

Målgruppe: Personer der ønsker at få en grundig, bred og praktisk anvendelig indføring i meditationens veje og Mindfulness. Alle der har interesse for selvudfoldelse og frisættelse af iboende potentialer.

Forudsætninger: Ingen udover interesse. Det er ingen hindring hvis du i forvejen har let/fast meditationspraksis eller har prøvet at meditere efter andre anvisninger før, da tilgangen er inkluderende og supplerende.

Aldersgrænse: 18 år.

Form: Kurset bliver afviklet i en støttende, integrerende og afslappet atmosfære. Undervisningen gennemføres i en kombination af teoretiske oplæg, praktiske øvelser samt udvekslinger. Deltagerne inviteres til at lave daglige hjemmeøvelser mellem sessionerne af ca. 20-60 minutters varighed. Der uddeles en kursusmanual samt adgang til guidede meditationer indtalt af underviseren på en app (hvortil der tilbydes gratis abonnement i kursusperioden). Undervisningen tager udgangspunkt i MBSR programmet, som er en neutral indsigtsmetode uden religiøs tilknytning.

Indhold: Variationer af siddende meditationer og oplevelsesbaserede øvelser. Enkelte meditationer i bevægelse samt let kropsarbejde ( Mindful Yoga) alle kan være med på.

Sigte: At deltagerne tilegner sig de fornødne forudsætninger for at få etableret og/eller fordybet en/sin egenpraksis, der evt. kan danne basis for en mere bevidst oplevelse af egne ressourcer samt tilgang til egen stilhed og ro indeni. Kompetencer der danner grundlag for en forøget evne til, at kunne rumme de oplevelser og udfordringer livet byder på.

Tid: Onsdage d. 3/4, 10/4, 17/4 og 24/4 kl. 17.30 – 20.00

Sted: QuietZone.dk – Læderstræde 13, 1201 Kbh. K. Der er forventet kursusopstart hver måned.

Pris for selvbetalere:
For eksisterende medlemmer: kr. 1500.-
For fremmødte til  GRATIS INTRO WORKSHOP: KR. 1800.- inklusiv 1. måneds efterfølgende fri træning i QuietZone (værdi kr. 295.- forudsætter oprettelse af abonnement)

For ikke-medlemmer: kr. 2400.-

Pris for virksomheder, selvstændige eller øvrige fradragsberettigede:
For eksisterende medlemmer: kr. 1900.- ex. moms
For fremmødte til GRATIS INTRO WORKSHOP: KR. 2200.- ex. moms inklusiv 1. måneds efterfølgende fri træning i QuietZone (værdi kr. 295.- ex. moms forudsætter oprettelse af abonnement)

For ikke-medlemmer: kr. 2800.- ex.moms

Deltagerantal: max. 12

Tilmelding: Send en tilmeldingsmail til Rikke Deepthi Rosenkilde Larsen på info@quietzone.dk 

Om Rikke Deepthi Rosenkilde Larsen

MBSR baseret Mindfulnessinstruktør og NLP Business & stresscoach. Har været selvstændig Mindfulnessinstruktør og stresscoach siden 2010. Er fast tilknyttet facilitator og underviser hos QuietZone siden nov. 2018. Holder egen praksis ved lige med 2-3 årlige Stilhed- og Yogaretreats, ugentlige sessions på Center for Visdom & Medfølelse, samt  ved at deltage på forskellige efteruddannelseforløb og konferencer mm. for at holde sig orienteret og opdateret indenfor eget felt.