HANDELSBETINGELSER OG PRIVATLIVSPOLITIK VED OPRETTELSE AF ABONNEMENT

Nedenfor kan du læse om handelsbetingelser ved tegning af abonnementer hos QuietZone.dk

QuietZone.dk er en del af virksomheden MindfulnessCenteret.dk CVR 33829825

HANDELSBETINGELSER

SÅDAN FUNGERER DIT ABONNEMENT

QUIETZONE.DK ER ET TRÆNINGSUNIVERS UDVIKLET OG EJET AF MINDFULNESSCENTERET.DK/QUIETZONE.DK, HVOR INDHOLD LØBENDE OPDATERES OG UDVIKLES.

INDHOLD

Hvis der indgår en ekstra vare i dit tilbud, vil den blive registreret senest, 3 dage efter at vi har registreret din betaling, medmindre andet er angivet i tilbuddet.

ABONNEMENT

Abonnementet er et løbende abonnement og betales forud (med kreditkort) og gentegnes automatisk, medmindre det opsiges (se pkt. opsigelse). Abonnementet er personligt og må kun benyttes af personen, der har tegnet det. Bekræftelse af dit abonnement sendes umiddelbart og senest 1 dag efter tilmelding til den e-mail som er angivet ved oprettelsen.

KVITTERING

Ved hvert købs sendes kvittering på mail

KORTUDLØB

Ved kortudløb sendes mail, med informationer og link til ændring af Kortoplysninger

ABONNEMENT BINDING OG AUTOMATISK GENTEGNING

Abonnement oprettes uden binding og kan opsiges ved at logge ind på din personlige profil via hjemmesiden www.quietzone.dk Efter en eventuel opsigelse af dit abonnement vil du ikke krediteres eventuelle overskydende dage, men fortsat have adgang til træning til udløbet af den månedlige betalingsperiode. Sen endvidere mere under punktet ”Ændringer af dine oplysninger og abonnement”.

REKLAMER

QuietZone.dk kan ændre priser, gebyrer og andre betingelser i aftalen med udgangspunkt i følgende: inflation, ændringer i udefrakommende omkostninger, ændringer i enhedsproduktionsomkostninger, produkt- og indholdsændringer samt ændret lovgivning. Varsling af væsentlige ændringer vil ske med min. 14 dages varsel på i særskilt e-mail. Ændringen vil træde i kraft fra og med din næste faktureringsdato efter varslingen.

BETALING

Betaling sker udelukkende via website som Automatisk Kortbetaling eller MobilePay. Har du valgt at betale med MobilePay, bliver beløbet trukket med det samme. Vi tager forbehold for eventuel opkrævning af gebyr ved betaling med indbetalingskort. Udebliver betalingen, pålægges der rykkergebyr – maksimalt efter den til enhver tid gældende rentelov.

LEVERING

Brugere oprettes umiddelbart efter betaling er modtaget og senest 3 dage efter betaling.

FORTRYDELSESRET:

Du kan efter forbrugeraftaleloven uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dine login oplysninger. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Du kan fortryde den indgåede aftale ved at sende en mail til mail@quietzone.dk med oplysning af dit navn og e- mail. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse, inden fristen er udløbet.

OPSIGELSE

Aftaler med quietzone indgås på dansk.

Når KØBER handler på www.quietzone.dk , gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er KØBER derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. primært Købeloven og Forbrugeraftaleloven.

Quietzone gemmer ikke en egentlig kopi af aftalen mellem dig og Quietzone, men foretager alene en teknisk lagring af aftalens indhold.

QUIETZONE kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger efter dansk lovgivning.

ÆNDRING AF DINE OPLYSNINGER OG ABONNEMENTET

Ændring af din adresse, e-mail og betalingsperiode samt tilmelding til Automatisk Kortbetaling

m.m. foretages på følgende link der også fremgår af hjemmesiden: https://portalmanager.repiit.com/#customerLogin?DATASET=QUZ&myPage=true

Ændring af adresse og e-mail bedes meddelt os hurtigst muligt.

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement. Har du modtaget login oplysninger i dit introduktionstilbud, så træder din opsigelse i kraft, når du har modtaget alle abonnementsmånederne i dit tilbud. Ønsker du at opsige umiddelbart efter modtagelsen et evt. introduktionstilbud, skal vi have opsigelsen senest 5 dage efter, at du har modtaget dit login. Har du betalt forud, vil din opsigelse være gældende fra udløbet af den periode, du har betalt for. Skal din opsigelse gælde fra et andet tidspunkt bedes du kontakte Quietzone.dk. Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse.

Abonnementer håndteres i samarbejde med virksomheden www.repiit.dk der ligeledes er underlagt gældende regler inden for EU (GDPR)

PRIVATLIVSPOLITIK

Som abonnement er du sikret EU’s nye regler omkring Persondataforordningen (GDPR)

Som abonnement giver du ved oprettelsen samtykke til opbevarelse og håndtering af data/personlige oplysninger.

Du tilknyttes ved tegning af abonnement samtidig vores e-mailliste, hvilket betyder, at du med jævne mellemrum får tilsendt elektroniske nyhedsbreve fra MindfulnessCenteret.dk/QuietZone.dk Vi opbevarer således en e-mailliste med din e-mailadresse og dit navn (og intet andet) til brug ved udsendelse af nyhedsbreve. Skolen videregiver ikke dine personoplysninger til nogen tredje part.

Ved at stå på vores e-mailliste giver du samtykke til, at vi må behandle dine oplysninger med henblik på at sende dig relevante nyhedsbreve via e-mail. Dine oplysninger opbevares af QuietZone.dk så længe virksomheden består og det er relevant at orientere om aktiviteter, tilbud, tiltag mv, eller indtil du via nyhedsbrevene eller ovenstående link “Mine abonnementer”, afmelder dig listen.

Du har således til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du har endvidere ret til at få oplyst hvilke oplysninger, vi har om dig (e-mailadresse og navn). Du har ret til at få berigtiget oplysningerne og til at få dine oplysninger slettet, og du kan til enhver tid henvende dig til Leading Partner Allan Ulrich Thomsen på mail@quietzone.dk hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine ovennævnte rettigheder.

KONTAKT

Du kan kontakte os via www.quietzone.dk eller pr. mail mail@quietzone.dk

Kundeservice:

QUIETZONE.dk

Læderstræde 13 kld.

1201 København K.

Tlf. +45 21625082 eller +45 22166565 (Abonnementsportalen)

CVR-nr. 33829825

 

QuietZone.dk er en del af virksomheden:

MindfulnessCenteret.dk/QuietZone.dk v/Allan Ulrich Thomsen

Helsingørsgade 30

3400 Hillerød

Tlf. 22166565

www.mindfulnesscenteret.dk