Velkommen til QuietZone®

QuietZone.dk er en virksomhed der tilbyder ydelser til erhvervslivet samt privatpersoner. Mental Sundhed er af nød(vendighed) blevet et af tidens vigtigste temaer og QuietZone® faciliterer mulighed for at mennesker kan øge deres mentale og psykiske sundhed gennem vedvarende mental fitness træning.

I gadebilledet og på danske virksomheder udplacerer vi derfor de kommende år QuietZones® der er mindre lokale stilleoaser. Hver QuietZone® er udformet med sit eget QuietSpace® der er et unikt æstetisk fysisk rum, hvor mennesker kan støttes i kontinuerligt, at forbinde sig med deres indre QuietSpace®. Det kan mere jordnært beskrives som et mentalt fitness rum hvor man øger mental sundhed via meditative øvelser og praksisformer. Den første QuietZone® ligger i Læderstræde 13 i indre kbh. og er samtidig Danmarks første ‘all day drop inn’ Mentale Fitness-rum og Silent Shopping Experience.

I lighed med eks.vis Fitness World kæden, der som bekendt tilbyder fysisk fitness-træning, kan du blive medlem af QuietZone® og påbegynde din vedvarende mentale fitness træning og herigennem sikre øget mental sundhed.

Vil du allerede nu høre mere om hvordan du kan blive medlem og evt. få en prøvetræning kan du sende en mail mail@quietzone.dk

Vi er optaget af forhold der skaber balancer og resonans- i og omkring mennesker, i de fysiske rum vi skaber og opholder os i, med naturen, og i samspil med de mangfoldige kulturer vi befinder os i. Vi arbejder med et skarpt øje for helheder og enkeltdele, implicitter og eksplicitter,  kompleksitet og enkelthed, kant og elegance.

Vores virksomhedskoncepter og ydelser orienterer sig mod såvel det psykiske som fysiske arbejdsmiljø, mod en bæredygtig ledelseskultur samt øget mental og psykisk sundhed. Vores indsatser understøtter og øger organisationens og de ansattes kreative, innovative og nyskabende energier og ressourcer.

De kommende årtiers største udfordringer på danske og internationale arbejdspladser orienterer sig mod medarbejdernes individuelle kvalifikationer og faglige kompetencer i samspillet mellem de mentale- og emotionelle aspekter ved arbejdslivet. Det være sig at evne, at rumme og håndtere pres, stress, samt ydre som indre krav og forventninger om øget effektivitet, innovation og kvalitet. Med disse menneskeskabte arbejdsvilkår lægges der samtidig et øget pres på menneskers mentale- og følelsesmæssige helbred, hvilket øger behovene for bevidste tiltag i relation til at værne om de ansattes mentale- og psykiske sundhed. Den seneste rapport i 2018 fra Sundhedsministeret fastslår at 635.000 danskere er ramt af “dårligt mentalt helbred”.

QuietZone® forener disse indre som ydre ønsker og behov med ydelser der opererer på 3 niveauer, individuelt, relationelt/socialt samt med øje for de globale behov. Vi kalder det Indre og Ydre Bæredygtighed.

Læs mere her om QuietZone.dk og hvad vi tilbyder, samt om de to bærende kræfter i virksomheden, Maria Jessen-Petersen og Allan Ulrich Thomsen

Velkommen