Velkommen til QuietZone®

Kom du til vores åbning af DK’s første QuietZone fredag d. 1. juni 2018 ? Hvis ikke, er det slet ikke for sent at komme og prøve at meditere og se vores fine sted.

Hvis du ønsker at gå direkte til oprettelse af et abonnement til fri meditation og mental fitness så klik her

Klik på billedet for at se mere om hvad vi inviterer til – ej blot på åbningsdagen:-)

QuietZone.dk er en virksomhed der tilbyder ydelser til erhvervslivet og privatpersoner. Mental Sundhed er af nødvendighed og som en del af arbejdsmiljøindsatser, blevet et af tidens vigtigste temaer og QuietZone® faciliterer mulighed for at mennesker kan øge deres mentale og psykiske sundhed gennem vedvarende “mental fitness træning”.

“STILHED er evighedens svar til farten” Asger Baunsbak-Jensen. Quietzone er et modsvar og en modvægt til farten og tempoet, der præger alle lagene af vores samfund.

I gadebilledet og på danske virksomheder udplacerer vi derfor de kommende år QuietZones® der er mindre lokale stilleoaser. Hver QuietZone® er udformet med sit eget QuietSpace® der er et unikt æstetisk fysisk rum, inspireret af det japanske Tatami-rum, hvor mennesker kan støttes i kontinuerligt, at forbinde sig med deres indre “stille-rum” – QuietSpace®.

Det kan mere jordnært beskrives som et mentalt fitness rum hvor man øger mental sundhed via meditative øvelser og praksisformer. Den første QuietZone® ligger i Læderstræde 13 i indre kbh. og er samtidig Danmarks første ‘all day drop inn’ stille- og meditationsrum, hvor du kan “drop into silence”.

Som privatperson eller virksomhed, kan du blive medlem af QuietZone® og påbegynde din vedvarende mentale fitness træning og herigennem sikre øget mental sundhed.

Vi er optaget af forhold der skaber balancer og resonans- i og omkring mennesker, i de fysiske rum vi skaber og opholder os i, med naturen, og i samspil med de mangfoldige kulturer vi befinder os i. Vi arbejder med et skarpt øje for helheder og enkeltdele, implicitter og eksplicitter,  kompleksitet og enkelthed, kant og elegance.

Vores virksomhedskoncepter og ydelser orienterer sig mod såvel det psykiske som fysiske arbejdsmiljø, mod en bæredygtig ledelseskultur samt øget mental og psykisk sundhed. Vores indsatser understøtter og øger organisationens og de ansattes kreative, innovative og nyskabende energier og ressourcer.

De kommende årtiers største udfordringer på danske og internationale arbejdspladser orienterer sig mod medarbejdernes individuelle kvalifikationer og faglige kompetencer i samspillet mellem de mentale- og emotionelle aspekter ved arbejdslivet. Det være sig at evne, at rumme og håndtere pres, stress, samt ydre som indre krav og forventninger om øget effektivitet, innovation og kvalitet.

Med disse menneskeskabte arbejdsvilkår lægges der samtidig et øget pres på menneskers mentale- og følelsesmæssige helbred, hvilket øger behovene for bevidste tiltag i relation til at værne om de ansattes mentale- og psykiske sundhed. Den seneste rapport i 2018 fra Sundhedsministeret fastslår at 635.000 danskere er ramt af “dårligt mentalt helbred”.

QuietZone® forener disse indre som ydre ønsker og behov med ydelser der opererer på 3 niveauer, individuelt, relationelt/socialt samt med øje for de globale behov. Vi kalder det Indre og Ydre Bæredygtighed.

Læs mere her om QuietZone.dk og hvad vi tilbyder, samt om de to bærende kræfter i virksomheden, Maria Jessen-Petersen og Allan Ulrich Thomsen

Velkommen